ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file 1201 สายงานบริหารสถานศึกษา(ชำนาญการ-เชี่ยวชาญพิเสษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file 1200 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file 1199 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file 1198 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file 1197 นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file 1196 นายช่างศิลป์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 1195 เจ้าพนักงานประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 1194 นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 1193 นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file 1192 นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file 1191 นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file 1190 นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file 1189 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file 1188 สัตวแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 1187 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file 1186 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file 1185 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file 1184 จพง.รังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 1183 โภชนาการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file 1182 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6