ชื่อเรื่อง : พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489
ชื่อไฟล์ : yeqB3yiThu115229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้