ชื่อเรื่อง : พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488)
ชื่อไฟล์ : bmtm5tQThu115507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้