ชื่อเรื่อง : พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
ชื่อไฟล์ : kmcog0LThu115737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้