แบบฟอร์มการร้องเรียนบุคลากร
สังกัด ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการร้องเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
สังกัด

เรื่องที่ร้องเรียน

เหตุผลประกอบการร้องเรียน
เนื่องจาก
มีความประสงค์
เบอร์โทรศัพท์


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: