ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ชื่อไฟล์ : 8dXqSbYThu102501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้