ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : D3otZW2Thu11657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้